KKN a.s.  |  Karlovarská nemocnice
rozcestník odborná veřejnost návštěvy oddělení
úvod webu | mapa stránek | tisk stránky

Výběr oddělení

Hledám lékaře/ku

 
Nacházíte se: Chebská nemocnice | Odborníci | Vzdělávání
ÚvodO násAktualityKariéraFormulářeCeník KKNOhlasyMapaPtejte seKontakty

Chebská nemocnice, Odborníci

prostredek_nahore.gif, 1 kB

Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2015


Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary


v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.


Vyhlašuje


1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2015

v oboru specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků:


• Klinická hematologie a transfúzní služba - zdravotní laborant (1 místo)


Adresa pro podání přihlášky:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Sekretariát ředitelství

Petra Tkáčová

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary


Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději do 10. 8. 2015. Obálka musí být opatřena zpáteční adresou žadatele/- ky a zřetelně označená , ,Výběrové řízení: Rezidenční místo 2015“.


K vyplněné „Přihlášce“ je nutno doložit:

• vyplněný osobní dotazník včetně fotografie

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice a.s.)

• výpis z Rejstříku trestu nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců nepředkládají zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice a.s.)

• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo

• zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji žadatel/- ka získal/a) - přehled odborné praxe


Formuláře ke stažení viz níže


Kritéria výběru rezidenta:

Splnění formálních podmínek přihlášení (rádné vyplnění „Přihlášky“ včetně předepsaných příloh, doložení dokladu), kvalifikační předpoklady (odborná a zdravotní způsobilost), osobní předpoklady (morální a trestní bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, spolehlivost při výkonu práce), zájem o obor, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru, dovednosti v práci s počítačem.


Způsob hodnocení:

každé z kritérií muže být ohodnoceno max. 5 body.


Další podmínky:

pracovní poměr v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nejméně po dobu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě.


Bližší informace podá:

Mgr. Jana Jirsová: 734 360 278


V Karlových Varech, dne 1. 7. 2015MUDr. Josef März

generální ředitel KKN a.s.

Akreditovaná pracoviště pro vzdělávání


Chirurgie

Vnitřní lékařství

Gynekologicko-porodnické

Dětské lékařství

Anesteziologie a resuscitace

 

 

V případě Vašeho zájmu o odbornou stáž kontaktujte prosím příslušné oddělení.

Odborné akce Spolku lékařů v Karlových Varech ČLS JEP 1/2 2017

Odborné akce Spolku lékařů v Karlových Varech ČLS JEP 1/2 2017

 
 
prostredek_dole.gif, 1 kB
 
nemocnice
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
K Nemocnici 17
350 02 Cheb
stiznosti@kkn.cz

Ústavní lékárna
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Pondělí - pátek 7.30 – 17.00 hod
             tel.: 354 225 111

ÚSTŘEDNA
tel.: 354 226 111
nemocnice
© Copyright 2017 - Chebská nemocnice a.s.      edited by N.E.S.P.I