vakcina covid

OČKOVACÍ CENTRUM

veškeré informace naleznete zde

 

 

 

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

Informujeme Vás, že:

Odběrové místo Covid-19 chebské nemocnice je od 7. 9. 2021 umístěno v Kostele sv. Kláry, Františkánské nám. 85/5, Cheb. Upozorňujeme, že nelze parkovat před kostelem (parkovat je možné v ulici Obrněné brigády a u divadla). Odběry se zde budou provádět v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod po předchozí rezervaci na adrese rezervacekk.cz.

Od 2.11. 2021 testujeme také samoplátce. Cena PCR testu pro samoplátce: 800,-Kč. Cena antigenního testu: 200,-Kč. PLATBA JE MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI. 

 

Aktuální informace k podávání monoklonálních protilátek v léčbě COVID - 19 

veškeré informace naleznete zde

 

Drive-in volební stanoviště pro osoby v izolaci či karanténě najdete i v areálu chebské nemocnice
 
Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probíhá na území České republiky ve 14 volebních krajích. Hlasovat se bude i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR.
 
V Karlovarském kraji bude pro území každého okresu zřízeno volební stanoviště, tzv. drive-in, které je určeno výlučně pro hlasování z motorového vozidla. Tento způsob hlasování mohou využít lidé v karanténě či izolaci. Tuto skutečnost volič prokazuje potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotnických služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice, případně vlastnoručně vyplněným čestným prohlášením nebo také listinným či elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Volič může hlasovat na stanovišti v okrese, ve kterém má nahlášeno trvalé bydliště, případně pro které mu byl vydán voličský průkaz. Z jednoho automobilu může hlasovat více oprávněných voličů. U volebního stanoviště je možné hlasovat dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin.
Adresy volebních stanovišť v Karlovarském kraji:
 
- okres Karlovy Vary – areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory, 360 06
- okres Sokolov – areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282 Sokolov 356 01
- okres Cheb – areál nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204, Cheb 350 02
 
Souběh voleb a místního referenda – volební stanoviště
 
V případě, že dojde k souběhu voleb do Poslanecké sněmovny a místního referenda, může oprávněná osoba (v izolaci či karanténě) využít k hlasování volební stanoviště pro okres, v němž se nachází obec, ve které se koná referendum a v němž má právo hlasovat.
Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje
 

 Oteven porodnice CHeb page 001

Partneři

Sponzoři

Děkujeme