Dětský pacient

Pro přijetí vašeho dítěte na lůžkové oddělení sebou přineste:

  • kompletní předoperační vyšetření v případě přijetí k operaci,
  • váš průkaz totožnosti,
  • doklad o zdravotním pojištění dítěte (kartička pojištěnce),
  • zdravotní a očkovací průkaz dítěte,
  • výsledky vyšetření, o které vás požádal ošetřující lékař vašeho dítěte (např. EKG, CT, MR, RTG apod.),
  • seznam léků, které dítě pravidelně užívá, průkaz diabetika,
  • věci osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv, toaletní potřeby, ručník atd.),
  • školní potřeby,
  • oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení.

Nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů dostavit s dítětem k plánované operaci nebo hospitalizaci, kontaktujte oddělení na které jste byli objednáni.

Pokud se rozhodnete být v nemocnici s vaším dítětem, nabízíme vám možnost ubytování. Možnosti ubytování jsou závislé na provozu oddělení. U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u dětí nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech postoupí žádost reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny neschválí žádost, platí si doprovod pobyt sám.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme