Základní informace

Nemocniční kaple jsou dnes již součástí většiny velkých nemocnic. V chebské nemocnici byla duchovní kaplanská služba spuštěna roku 2013, v roce 2015 byla otevřena kaple, na jejímž vybavení se tehdy podílely místní sbory a farnosti účastnící se chebské ekumeny, která se mimo jiné aktivně podílela na podpoře personálu i pacientů v čase covidové pandemie. Připomeňme, že tradice nemocniční kaple je stará stejně jako chebská nemocnice sama a je spjata s řádem Milosrdných sester, které v nemocnici sloužily. Původní kaple fungovala až do 50. let minulého století a sloužila mimo jiné i ke křtům nově narozených miminek. V 90. letech na tuto tradici v chebské nemocnici krátce navázala pietní rozlučková místnost.

Nemocniční kaplan je církví vyslaný duchovní, který je odborně vyškolen k doprovázení lidí v těžkých životních situacích ve specifickém zdravotnickém prostředí. Nástrojem kaplana je rozhovor, tichá přítomnost a modlitba. Kaplan je v k dispozici všem pacientům, jejich rodinným příslušníkům i personálu, a to bez rozdílu vyznání.

V popředí kaplanské služby není misijní, ale pastorační rozměr péče o nemocné. Kaplan pracuje s vlastními tématy pacientů, v nemocnici vystupuje jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu, nikoliv v roli duchovního konkrétní církve. Působení kaplana v nemocnici je smluvně ošetřeno dohodou s nemocnicí. Veškeré informace, které se kaplan během své služby dozví, zůstávají důvěrné. Zásady působení kaplana v nemocnici upravuje kodex nemocničních kaplanů a konkrétní smluvní předpisy obsažené ve smlouvě mezi nemocnicí a kaplanem.

Kaplan chebské nemocnice

  • Uzavřená smlouva s nemocnicí
  • Specializovaný kurz nemocničního kaplanství
  • Ukončené magisterské sociální a teologické vzdělání
  • Člen Asociace nemocničních kaplanů
  • Více než pětiletá praxe působení v obecné pastorační péči
  • Pověření vlastní církví + pověření místním ekumenickým sdružením

Partneři

Sponzoři

Děkujeme