Základní informace

Nemocniční kaplan je církví vyslaný duchovní, který je odborně vyškolen k doprovázení lidí v těžkých životních situacích ve specifickém zdravotnickém prostředí. Nástrojem kaplana je rozhovor, tichá přítomnost a modlitba. Kaplan je v k dispozici všem pacientům, jejich rodinným příslušníkům i personálu, a to bez rozdílu vyznání.
V popředí kaplanské služby není misijní, ale pastorační rozměr péče o nemocné. Kaplan pracuje s vlastními tématy pacientů, v nemocnici vystupuje jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu, nikoliv v roli duchovního konkrétní církve. Působení kaplana v nemocnici je smluvně ošetřeno dohodou s nemocnicí. Veškeré informace, které se kaplan během své služby dozví, zůstávají důvěrné. Zásady působení kaplana v nemocnici upravuje kodex nemocničních kaplanů a konkrétní smluvní předpisy obsažené ve smlouvě mezi nemocnicí a kaplanem.

Kaplan chebské nemocnice

  • Uzavřená smlouva s nemocnicí
  • Specializovaný kurz nemocničního kaplanství
  • Ukončené magisterské sociální a teologické vzdělání
  • Člen Asociace nemocničních kaplanů
  • Více než pětiletá praxe působení v obecné pastorační péči
  • Pověření vlastní církví + pověření místním ekumenickým sdružením

Partneři

Sponzoři

Děkujeme