_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.:354 226 454, mob.:731 793 889 | Budova B levá část - samostatný vchod,  - 1.PP | Transfuzní oddělení

tel.:354 226 451, mob.:739 322 374 | Budova A - 1.patro | Imunohematologická laboratoř

Daruj krev nova adresa KV

Odběry krve

Dárci se mohou informovat a objednat na telefonních číslech ve dnech :

Pondělí - pátek : 6:30 - 14:00


 tel.: 354 226 454 | 731 793 889Slider web čtverec 26

Frekvence odběrů plné krve podle současných platných pravidel v EU:

 • Ženy - 4 x do roka
 • Muži - 5 x do roka
 • Frekvence odběrů plazmy  metodou plazmaferézy:
 • Celkový objem plazmy za 12 měsíců nesmí převýšit 25 l
 • Interval mezi odběry  je 14 dní
 • Množství odebrané plazmy při jednom odběru jen 600 – 800ml
 • Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve je 48 hod.
 • Minimální interval mezi  odběrem plné krve a následným odběrem plazmy je 30  dní

 

 • Frekvence odběru červených krvinek metodou dvojité erytroferézy :
 • Dárce je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (hemoglobin) a váhou
 • Počet odběrů za rok 2 x, s minimálním intervalem 6 měsíců

Transfuzní oddělení zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti výroby transfuzních přípravků, diagnostické a léčebné péče v oblasti transfuzního lékařství a imunohematologie.

Je zpracovatelským centrem pro odběrové středisko v nemocnici v Chebu. Služby poskytuje především klinickým oddělením nemocnice KKN a.s., praktickým a odborným lékařům a zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji. Kromě této činnosti se pracovníci zabývají i praktickou výukou studentů SZŠ a VOŠZ v Karlových Varech.

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme