Základní informace

Radioterapeutické oddělení je od října roku 2015 moderně vybaveno lineárním urychlovačem ELECTA Synergy, plánovacím systémem Mosaiq, (Plato), a plánovacím CT GE, dále potřebným dozimetrickým zázemím včetně in-vivo dozimetrie a fixačními pomůckami potřebnými v průběhu ozáření. Kromě léčby zhoubných nádorů je oddělením prováděna i nenádorová radioterapie (např. ostruhy, artrózy) rentgenovým přístrojem Wolf 200.

Oddělení radioterapie a klinické onkologie v Chebu je od roku 2006 součástí sítě onkologických pracovišť, která v rámci Komplexního onkologického centra Plzeň, vedeného prof. prim. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D, zajišťují pro své pacienty úplnou onkologickou péči v regionech Plzeňského a Karlovarského kraje. (www.linkos.cz - pro pacienty a blízké, česká síť onkologických center).

Na lůžku i ambulantně je podávána léčba zářením, chemoterapie, hormonální terapie dle doporučení ČOS a SROBF pro léčbu solidních zhoubných nádorů u dospělých pacientů.

Oddělení poskytuje ve svém regionu konziliární služby a v potřebných případech zajistí suprakonziliární službu na Onkologicko-radioterapeutickém oddělení FN Plzeň, případně jiných KOC.

Oddělení disponuje 40 lůžky v jedno až čtyřlůžkových pokojích vybavených televizí. Klientům je k dispozici jeden nadstandardní pokoj s přistýlkou, který je vybaven sociálním zařízením, lednicí, televizí, rádiem s CD přehrávačem a přípojkou k internetu.

Cena nadstandardního pokoje: 1 den pobytu 300,- Kč,

Cena přistýlky pro rodinného příslušníka / noc - bez stravy 300,- Kč

Cena přistýlky pro rodinného příslušníka / noc - se stravou 504,- Kč

Partneři

Sponzoři

Děkujeme