Anesteziologická ambulance pro předoperační vyšetření

Pro pacienty před plánovanými operačními výkony z Chebu a blízkého okolí je zavedena anesteziologická ambulance pro předoperační vyšetření, kde anesteziolog hodnotí celkový zdravotní stav pacienta, jeho způsobilost k operačnímu výkonu a stanovuje typ anestézie. U komplikovanějších stavů navrhujeme předoperační přípravu a doplňující vyšetření.
Cílem vyšetření je včas odhalit možná rizika, pacienty vhodným způsobem poučit, připravit k operaci, a tak výrazně snížit riziko komplikací během operace a v časném pooperačním období. Během vyšetření je pacient podrobně seznámen s postupy pro znecitlivění při výkonu. Součástí vyšetření je také zhodnocení „Informovaného souhlasu s podáním anestezie“ a poučení o anestezii. Je zde rovněž prostor pro zodpovězení dotazů související s anestezií.
Nezbytnou součástí tohoto vyšetření je hodnocení předoperační vyšetření nemocného od jeho praktického lékaře, případně u nemocných s komplikujícími onemocněními i vyjádření odborných lékařů k plánovanému výkonu.

Ordinace se nachází v hlavní budově (budova B) v přízemí vlevo.
Ordinační hodiny:
v pracovní dny denně od 14.00 do 15.00 hodin

Partneři

Sponzoři

Děkujeme