Základní informace

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) je součástí laboratorního komplementu Karlovarské krajské nemocnice a.s.. Oddělení pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Laboratoř zpracovává materiál z lůžkových oddělení nemocnice, zajišťuje vyšetření pro všechny ambulantní lékaře v nemocnici i terénní praxi a také některé vybrané analýzy pro veterinární praxi.

V laboratoři jsou prováděna základní biochemická a hematologická vyšetření a některá speciální. Samozřejmostí je dostupnost konzultačních služeb.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je monitorována v pravidelných kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK).
Laboratoř je zařazena do Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Laboratoř úspěšně splnila podmínky Auditu II pro registrované odbornosti pracoviště klinické biochemie a laboratoř hematologická. Osvědčení o splnění a podmínek Auditu R3 -  27.2.2023 a 7.3.2023.

Vyšetření

  • základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, punktát,stolice)
  • základní hematologická a koagulační vyšetření krve
  • specializovaná imunochemická vyšetření ( stanovení hormonů štítné žlázy, nádorových markerů, kardiálních markerů, lékových koncentrací, základní toxikologické vyšetření moče, vyšetření acidobasické rovnováhy, funkční testy)
  • specializovaná hematologická a koagulační vyšetření
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie
  • související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním a transportem biologického materiálu
  • komplexní a bezpečně zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému

Partneři

Sponzoři

Děkujeme