Základní informace

Ošetřovatelská lůžka chebské nemocnici disponují 10 lůžky. Pečujeme zde o pacienty, kteří vyžadují doléčení, léčbu, ale i komplexní péči, ať už krátkodobou či dlouhodobou. Hospitalizace je léčebně - rehabilitační. Rehabilitace probíhají každý všední den dle stavu a individuálních potřeb. Klientelu tvoří lidé po úrazech, operacích, po dlouhodobé hospitalizaci na lůžku apod.

Naším cílem je zvýšit nebo udržet soběstačnost klieta tak, aby se mohl vrátit do svého běžného života. Staráme se o akutní i chronické rány.

Nedílnou součástí je i péče o nevyléčitelně nemocné v terminální fázi života, kterým se snažíme umožnit důstojný odchod bez bolesti a projevů onemocnění. Respektujeme přání a potřeby nemocného i jeho blízkých.

Důvodem k umístění na lůžka následné péče je zdravotní stav pacienta, nikoliv jeho sociální situace.

Pracujeme týmově v čele s vedoucím lékařem MUDr. Karlem Tyrpeklem - chirurgem, s atestací paliativní péče, jsme zkušené zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitáři.

 

Kde nás najdete? - Budova B pravá část - 4.NP 

 national cancer institute BxXgTQEw1M4 unsplash

Partneři

Sponzoři

Děkujeme