Základní informace

Chirurgické oddělení v Chebu oslavilo před dvěma lety 100 let své existence. Po uzavření nemocnice v Aši a Mariánských Lázních hospitalizuje naše oddělení ročně cca 2400 pacientů a provede 1700 operací. Součástí stálého týmu je 8 kmenových lékařů a 3 externisté. Většina lékařů má specializovanou způsobilost z chirurgie. Chirurgické oddělení hospitalizuje své pacienty na 50-ti standardních lůžkách a 5-ti lůžkách JIP. Průměrná hospitalizační doba je pod 4 dny. Vybrané operace jsme schopni a ochotni provést v režimu jednodenní chirurgie.

Základem činnosti je všeobecná chirurgie vrozsahu obvyklém v okresních nemocnicích o spádové oblasti 100 000 obyvatel.

Spektrum výkonů:

 • Operace břišní – zažívacího ústrojí (kromě elektivních operací jater a slinivky), žlučníku, náhlých příhod břišních
 • Operace kýl klasickou, laparoskopickou metodou včetně operací ventrálních pooperačních kýl za použití moderních implantátů a náhrad stěny břišní
 • Operace laparoskopické – zejména žlučníku, appendixu, tříselných kýl, a vybraných operací na tlustém střevě.
 • Operace žilních městků a hemoroidů.
 • Operace zlomenin pohybového aparátu kromě operací pánve a páteře.
 • Operace chronických ran diabetické nohy i za pomoci metod VAC.
 • Operace urologické zejména menší endoskopické výkony pod vedením externisty.
 • Hlavní náplní oddělení zůstává komplexní péče o pacienty skolorektálním nádorem včetně komplexní předoperační a pooperační péče vnávaznosti na chebské onkologické oddělení a naši koloproktologickou a stomickou poradnu.
 • Implantace žilních portů pro vedení následné onkologické léčby.

V uplynulých dvou letech byly zřízeny nové specializované poradny:

 • Indikační poradna slouží k zajištění termínu operace a zejména k předoperační konzultaci výhradně za účasti lékaře splnou kvalifikací z chirurgie.
 • Poradna vlhkého hojení ran a defektů měkkých tkání včetně možnosti využití VAC /vakuum assisted closure/ systému

Dvakrát týdně ordinuje koloproktoloická poradna za účasti proškolené stomické sestry, která je vúzké návaznosti na nabídku endoskopie zažívacího traktu pro diagnostické a screeningové účely. Poradna současně koncentruje regionální péči o pacienty se střevním vývodem a ve spolupráci s renomovanými dodavateli zajišťuje pomůcky stomikům.

Traumatologická poradna zajišťuje zejména následnou péči o pacienty léčené operačně nebo konzervativně pro úrazy pohybového aparátu.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme