Chirurgická ambulance

Pavilon B – přízemí vpravo, telefon: 359 884 465

Zajišťuje nepřetržitě:

  • akutní ošetření a vyšetření pacientů
  • příjem akutních pacientů k hospitalizaci

Zajišťuje pondělí až pátek 7:00 -15:30 hod.:

  • převazy pacientů z jiných oddělenívyšetření pacientů na žádost jiných specialistů a praktických lékařů
  • plánované kontroly a převazy
  • příjem pacientů k plánovaným výkonům
  • objednávky k operacím po předchozí indikaci příslušným specialistou nebo lékařem specializované poradny
  • ambulantní chirurgické výkony v místní anestesii po předchozí indikaci příslušným specialistou

Partneři

Sponzoři

Děkujeme