Základní informace

Anesteziologická část oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení v chebské nemocnice bylo založeno v říjnu 1971. Součástí našeho oddělení je lůžková stanice, anesteziologický úsek a anesteziologická ambulance pro předoperační vyšetření.
Na lůžkové stanice je 5 lůžek, která jsou vybavena pro poskytování intenzivní péče. Nachází se v budově B v prvním patře.
Anesteziologický úsek oddělení zajišťujeme plánované i akutní anestezie na operačních sálech i ambulancích. Anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou pro poskytování celkové i regionální anestezie.

Naše oddělení získalo pro vzdělávání lékařů akreditaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Anesteziologická ambulance

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony. Nachází se vhlavní budově (budova B) v přízemí vlevo. Ordinační hodiny jsou vpracovní dny od 14.00 do 15.00 hodin.

Anestezie

Na operačních sálech chirurgického, gynekologicko-porodnického oddělení, urologie, traumatologie, ORL a endoskopie zajišťujeme podání celkové či regionální anestezie pacientům od dvou let věku. Pro předoperační anesteziologické vyšetření je pro pacienty před plánovanými operačními výkony otevřená ambulance denně od 14 do 15 hodin.
Ročně se v Nemocnici v Chebu podá přes čtyři tisíce anestezií všech druhů (celková anestezie, regionální anestezie, analgosedace, ambulantní anestezie).
Anesteziologická část je přístrojově a personálně vybavena pro poskytování anesteziologické péče na operačních sálech chirurgických oborů v našem zařízení. Jde o všeobecnou chirurgii, traumatologii, ORL operace, urologické výkony, gynekologicko-porodnické operace včetně porodní analgezie, v indikovaných případech monitorace se sedací u vyšetřovacích metod (CT, RTG, EGDF, kolonoskopie).
Součástí anesteziologického úseku je i odborná ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření (viz. Anesteziologická ambulance).

Lůžková stanice

Lůžková část poskytuje resuscitační péči nemocným, u kterých selhávají základní životní funkce – selhání srdce a krevního oběhu, selhání plic, selhání ledvin u pacientů s multiorgánovým postižením, septické stavy, závažné intoxikace.
Naše lůžkové oddělení je vybaveno moderními přístroji pro léčbu nemocných, jejichž onemocnění vyžaduje umělou plicní ventilaci, invazivní i neinvazivní monitorování hemodynamiky (krevního tlaku, funkce srdce apod.), podporu a léčbu selhání krevního oběhu, náhradu funkce ledvin kontinuální dialýzou.
Na našem oddělení je pět lůžek pro intenzivní péči, na kterých je ročně je přijato přes 180 nemocných.
Součástí lůžkové stanice je příjmová místnost, která je plně vybavena pro zajištění nemocných sbezprostředním ohrožením života.
Návštěvy nemocných jsou možné po předchozí domluvě tak, aby nebyl narušen chod oddělení.

Antibiotické středisko

Partneři

Sponzoři

Děkujeme