Základní informace

Anesteziologicko- resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení v chebské nemocnice bylo založeno v říjnu 1971.

Nachází se v budově B- v prvním patře.

Součástí našeho oddělení je lůžková stanice, anesteziologický úsek a anesteziologická ambulance.

V roce 2012 se ARO přestěhovalo do nově a moderně zrekonstruovaných prostor a v roce 2019 došlo  ke kompletní rekonstrukci centrálních sálů. To nám přineslo především příjemné a důstojné prostředí k ošetřování akutně i chronicky nemocných pacientů a zároveň zlepšilo podmínky pro pracující personál.

Lůžková stanice

Lůžková část poskytuje resuscitační péči nemocným, u kterých selhávají základní životní funkce – selhání srdce a krevního oběhu, selhání plic, selhání ledvin u pacientů s multiorgánovým postižením, septické stavy, závažné intoxikace.

Oddělení je vybaveno moderními přístroji pro léčbu nemocných, jejichž onemocnění vyžaduje umělou plicní ventilaci, invazivní i neinvazivní monitorování životních funkcí, podporu a léčbu selhání krevního oběhu, náhradu funkce ledvin kontinuální dialýzou.
Na našem oddělení je 6 lůžek pro intenzivní péči, na kterých je ročně přijato přes 130 nemocných. Součástí lůžkové stanice je příjmová místnost, která je plně vybavena pro zajištění nemocných s bezprostředním ohrožením života.

Návštěvy nemocných jsou možné po předchozí domluvě tak, aby nebyl narušen chod oddělení.

Naše oddělení získalo pro vzdělávání lékařů akreditaci v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny.

Anesteziologický úsek

Na centrálních operačních sálech chirurgického, gynekologicko-porodnického oddělení, ORL a endoskopie zajišťujeme podání celkové či regionální anestezie pacientům od dvou let věku. Anesteziologická část je vybavena moderními přístroji, které jsou důležité pro poskytování anesteziologické péče na operačních sálech.

Ročně se v nemocnici v Chebu podá přes 4000 anestezií všech druhů (celková anestezie, regionální anestezie, analgosedace, ambulantní anestezie).

Dospávací pokoj

Je nedílnou součástí anesteziologického úseku. Zajišťuje bezpečnost pacientů bezprostředně po operaci. Je přechodem z nejvyššího stupně sledování a péče na operačním sále k následné péči na běžném standardním oddělení.

Anesteziologická ambulance

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena k vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony. Nachází se v hlavní budově (budova B) v přízemí vlevo.

Ordinační hodiny jsou v pracovní dny od 14.00 do 15.00 hodin.

Antibiotické středisko

Zajišťujeme antibiotické konzultace s laboratoří a na podkladě bakteriologických nálezů, vydáváme potvrzení podávání vázaných ATB. Ta jsou pro celou nemocnici na oddělení ARO a tím evidujeme spotřebu ATB.

Zajištění a péče o cévní vstupy

Zajišťujeme zavedení cévních vstupů u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Převazujeme a kontrolujeme cévní vstupy ( PICC, Midline, port), popř. řešíme komplikace

- ve všední dny 8:00- 10:00 nebo dle telefonické domluvy non-stop na tel.: 354 226 328

Partneři

Sponzoři

Děkujeme