zdravotnická dokumentace – kopie

Poskytnutí informací – kopie zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace (kopie) se vydává na vlastní žádost oprávněné osoby. Manžel, manželka, děti, rodiče, sourozenci, vnuci musejí doložit ověřenou plnou moc oprávněné osoby. Žádost musí být v písemné podobě a žadatel se musí prokázat

  • průkazem totožnosti – OP
  • doložit příbuzenský vztah (rodný list atd.)

Tato služba je placená (narozdíl od vydávání dokumentace pro další léčení, převzetí do péče jiným lékařem apod.). 

Účtuje se: jednostr. kopie – 5,- Kč/1 list, oboustranná kopie – 8,- Kč/1 list, CD s rtg aj. zobrazovacím vyšetřením – 110,- Kč).

Situace má dvě řešení:

  • Přijdete osobně na sekretariát představenstva KKN a.s., kde předložíte svůj občanský průkaz a domluvíme podrobnosti vyzvednutí.
  • Zašlete nám údaje z občanského průkazu úředně ověřené.

Platba a předání kopie zdravotnické dokumentace:

  • Osobně zaplatíte částku dle vystaveného dokladu v pokladně v areálu nemocnice Karlovy Vary a poté si vyzvednete zdravotnickou dokumentaci

       s uvedenými údaji na sekretariátu.

2)     Zašlete platbu na základě zaslané faktury na náš účet bankovním

         převodem a poté obdržíte kopii zdravotnické dokumentace na doručenku

         poštou.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme