Vážení návštěvníci nemocnice,

od pondělí 14. března 2022 jsou ve zdravotnických zařízeních Karlovarské krajské nemocnice a.s. opět umožněny návštěvy pacientů.

 Návštěvy na standardních lůžkových stanicích budou možné denně, a to dle návštěvních hodin jednotlivých oddělení. K jednomu pacientovi mohou maximálně dvě osoby najednou. Doporučená délka jednotlivé návštěvy je maximálně 30 minut. Návštěva musí mít po celou dobu přítomnosti v nemocnici nasazen respirátor a nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění. Návštěvy na ARO, JIP, covidových jednotkách nebo izolačních pokojích jsou možné po dohodě s ošetřujícím personálem.

Výjimku tvoří návštěvy na interním oddělení a chirurgii – stanice aseptická v budově B Nemocnice Cheb. Důvodem je rekonstrukce a uzavření pater.

Děkujeme za pochopení.

Fotolia 83625269 M 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme