Základní informace

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje služby odborným ambulancím a lůžkovým oddělením nemocnice Cheb a praktickým a odborným lékařům spádové oblasti okresu Chebu na odděleních klasického rentgenu, sonografie (ultrazvuk) a počítačové tomografie (CT).

Z intervenčních výkonů provádíme punkce a drenáže patologických změn podkoží, dutiny břišní, retroperitonea a biopsie prsů, jater a patol. procesů měkkých tkání. Tyto výkony se provádí za kontroly sonografické či CT přístroje a pacient je o jejich charakteru a důvodu předem informován.

Provozní doba:

DnyHodina
pondělí - pátek 07:00 - 15:00

Pohotovost:

DnyHodina
pondělí - pátek 15:00 - 07:00
sobota - neděle pohotovost nepřetržitě

Partneři

Sponzoři

Děkujeme