Poradna pro vlhké hojení ran 

Pavilon B – přízemí vpravo

Poradna probíhá v prostorách chirurgické poradny - pavilon B – přízemí vpravo.

Zabývá se:

  • hojením chronických nehojících se ran - diabetická noha
  • hojením bércových vředů
  • rozpadem operační rány
  • proleženinami
  • úrazovými defekty

Naše poradna funguje v chebské nemocnici již od roku 2009. Za tu dobu jí prošlo mnoho zhojených pacientů a několik lékařů.

Ordinace probíhá vždy ve čtvrtek od 9 hodin do 14:30 hodin a to pouze pro objednané pacienty. V současné době je lékařkou MUDr. Barbora Mikešová a sestřičkami jsou Vlaďka Dytrychová a Zdeňka Semotánová, všichni se specializací „vlhkého hojení ran“.

Pacienti se k nám dostávají v rámci ošetření na chirurgické ambulanci v nemocnici nebo při hospitalizaci a někteří na doporučení praktického lékaře, ambulantního chirurga a mnohdy nás kontaktují sami pacienti.

Zabýváme se hojením chronických nehojících se ran (chronická rána se označuje ta, která i přes adekvátní léčbu nevykazuje po dobu 6 – 9 týdnů tendenci k hojení).

Naši poradnu navštěvují pacienti s různými defekty – diabetická noha, bércové vředy, rozpad operační rány, proleženiny, úrazové defekty a další.

Léčba pacienta musí být vždy komplexní. I přestože používáme nejmodernější materiály vlhkého hojení nejsou tyto vždy zázračné. Proto je nutné, aby byl pacient dobře zaléčen praktickým lékařem či specialisty (např. diabetiky, kardiaky). Dále je samozřejmě nutná i spolupráce pacienta s lékařem. Pacient sám může léčbu podpořit správnou životosprávou, pohybem, bandážováním dolních končetin, vhodnou obuví, odlehčením …

Proces hojení má několik fází, které se navzájem překrývají. Materiálů na „vlhké hojení“ je mnoho od různých výrobců. Používáme různé gely, oplachové roztoky, materiály se stříbrem či medem, antimikrobiální krytí, materiál se silikonem a jiné. 

Tyto materiály jsou vždy vázané na schválení zdravotní pojišťovnou. Proto lékař na každého pacienta vypisuje žádost o zahájení léčby vlhkého hojení, která musí být schválena revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Vedeme dokumentaci o každém pacientovi, včetně fotodokumentace rány, abychom měli zpětnou kontrolu.

Naší snahou je nastavit léčbu tak, aby byly převazy co nejméně bolestivé. Po zhodnocení nálezu volíme vhodný materiál k ošetření rány, kterým nastartujeme proces hojení. K péči o ránu patří také její okolí a samozřejmě redukce (omezení) sekrece z rány, která často pacienta omezuje v denním životě.

V naší poradně nastavujeme léčbu, na kontroly zveme dle stavu rány, pacienta vybavíme zdravotnickým materiálem a na převazech spolupracujeme s agenturami domácí péče.                        

I přes veškerou snahu se nepodaří vždy ránu úplně zahojit, ale snažíme se o každé dílčí zlepšení, které umožní pacientovi lepší komfort života. V každém případě je pro nás největší odměnou úplné zhojení rány a spokojený usměvavý pacient.

Kontakt: 359 884 465 - pouze objednaní pacienti 

Ordinační doba 
Čtvrtek 9:00 - 14:30

obrázekBraun

Partneři

Sponzoři

Děkujeme