Vážení návštěvníci, pacienti nemocnice,
s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a přechod našich zdravotnických zařízení v Karlových Varech a v Chebu do „covidového“ režimu, vyhlašujeme od 10.11.2021 zákaz návštěv. 
 

ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A JSOU POVOLENY VÝJIMKY U:

 • NEZLETILÝCH PACIENTŮ
 • PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ
 • PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI
 • DOPROVODU U PORODU

U TĚCHTO VÝJIMEK PLATÍ PRAVIDLA PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY, A TO:

 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Dále:

 • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
 • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
 • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
 • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem
 • Při nerespektování uvedených pravidel, může být návštěva ukončena

 DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE NAŠE HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY I PERSONÁL NEMOCNICE!

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme