Rekonstrukce a dostavba pavilonu B Nemocnice Cheb je dokončena

Karlovarský kraj zahájil na podzim roku 2019 rekonstrukci a dostavu pavilonu B chebské nemocnice. Navázal tak na výstavbu nového pavilonu A, jež byla dokončena v roce 2018. V nových prostorech již byl zahájen provoz. Kraj za rekonstrukci nemocnice zaplatil více než tři čtvrtě miliardy korun.        

„Pavilon B se dočkal rekonstrukce a přístavby. Levá část zrekonstruované budovy nyní  slouží pro specializované ambulance, ORL a ordinaci pro sonografická vyšetření. Středová část je určena pro pracoviště a zázemí radiologie. V pavilonu jsou umístěna lůžková oddělení chirurgie, interny, gynekologie a ORL. Nechybí ani osm takzvaných dospávacích lůžek, jež jsou určena pacientům po operacích. Sloužit budou pro všechny operační sály. V tomto pavilonu se nachází také gynekologická ambulance a rehabilitace. Pacienti a návštěvníci nemocnice jistě ocení i úpravy hlavního vchodu a možnost občerstvení v bistru,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.    

V měsíci lednu probíhaly nutné funkční zkoušky, regulace systémů a odstraňování drobných vad a nedodělků. Následně byl pavilon B dovybaven například  lékařskou technikou, nábytkem a výpočetní technikou. Revitalizace se netýkala jen přímo budovy nemocnice, provedeny byly také úpravy venkovní komunikace, veřejného osvětlení, chodníků a sadové úpravy. Před hlavním vstupem vzniklo nové parkoviště.       

„Jednalo se o velmi zásadní investici ze strany Karlovarského kraje, která přinesla nejen nové prostory pro pacienty, ale také  odpovídající zázemí a špičkové vybavení pro lékaře, sestry a zdravotnický personál. Věřím, že i tento fakt by mohl pomoci v získávání dalších lékařů a zdravotníků k působení v našem kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.


Za stavební práce na rekonstrukci a přístavbě pavilonu B Nemocnice Cheb zaplatil Karlovarský kraj 241 milionů korun, za vybavení rekonstruovaného pavilonu pak 35 milionů korun. Celkové náklady za kompletní práce na pavilonu A i B, a to včetně přístrojového a dalšího vybavení, dosáhly částky 772 milionů korun.         

„Jsme rádi, že byla kompletní rekonstrukce nemocnice v Chebu dokončena a že bude plně sloužit veřejnosti. Poskytne  důstojné a moderní prostředí pro  diagnostiku a léčbu a společně dokážeme, že jsme nejen hezkým, ale především kvalitním partnerem pro pacienty nejen chebského regionu. Věříme, že tato atraktivita se promítne i do zájmu absolventů fakult a zdravotních škol o zaměstnání v Chebu,“ komentoval generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. Josef März.       

Většina oddělení je již přestěhována a v provozu, ambulance a další provozy pak měly být  přestěhovány do konce měsíce února. Následně bude zahájen zkušební provoz. Oficiální otevření a Den otevřených dveří se koná 20. února, kdy mohou zájemci z řad široké veřejnosti nahlédnout do vybraných prostor, například do nového pokoje či do části ambulantního traktu.    
„Poděkování rozhodně patří také personálu Nemocnice Cheb za obrovskou míru trpělivosti, kterou se musel obrnit. Pět let všichni pracovali v provizorních podmínkách, což nebylo vůbec jednoduché. Věřím, že odměnou jim bude to, že Nemocnici Cheb rekonstrukce posunula kvalitou na úroveň fakultní nemocnice,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

KKNDRA 7.2 26

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme