Kaple Nemocnice Cheb je vysvěcena. Požehnal jí sám biskup i nemocniční kaplan

Ve středu 10. května žehnali a světili duchovní místní ekumeny v čele se vzácným hostem, plzeňským biskupem Tomášem Holubem, v chebské nemocnici novou nemocniční kapli a další část nově opravené hlavní budovy B, která byla zrekonstruována a prošla celkovou modernizací.

Nová kaple je kvůli snadnému přístupu strategicky umístěna v 4. NP pavilonu B v prostorách chodby spojující interní oddělení a oddělení ošetřovatelských lůžek. Pacienti, rodinní příslušníci i personál tak zhruba po dvou a půl letech, kdy byla kaple uzavřena kvůli rekonstrukci, mohou znovu využívat prostor k osobním setkáním s kaplanem a dalšími duchovními, kteří do nemocnice přicházejí na vyžádané návštěvy. Kaple je k dispozici také jako intimní místo setkání rodin s pacienty, místo určené k tiché individuální i společné modlitbě, konání bohoslužeb, odpočinku, ztišení i setkání pracovních týmů.

„Kaple je důležitým místem, které fyzicky připomíná význam celostního pohledu na lidské zdraví, kam duchovní péče o člověka neodmyslitelně patří. Všichni víme, jak významnou roli v průběhu hospitalizace, před i po zákroku hraje osobní rozměr doprovázení. – Vlídné slovo může v těžké chvíli povzbudit, přinést radost, naději i posilu pacientům, jejich rodinným příslušníkům i personálu. Být nablízku, naslouchat a přinášet slovo povzbuzení je hlavní misí kaplanů v nemocnicích,“ říká nemocniční kaplan chebské nemocnice, otec Metoděj Vít Kout. Nemocniční kaplan má s nemocnicí uzavřenou smlouvu, je součástí zdravotnického týmu a doplňuje ošetřovatelský proces o duchovní rozměr péče. Na odděleních je k dispozici pacientům i personálu stejnou měrou.

Nemocniční kaple jsou dnes již součástí většiny velkých nemocnic. V chebské nemocnici byla duchovní kaplanská služba spuštěna roku 2013, v roce 2015 byla otevřena kaple, na jejímž vybavení se tehdy podílely místní sbory a farnosti účastnící se chebské ekumeny, která se mimo jiné aktivně podílela na podpoře personálu i pacientů v čase covidové pandemie.

Tradice nemocniční kaple je stará stejně jako chebská nemocnice sama a je spjata s řádem Milosrdných sester, které v nemocnici sloužily. Původní kaple fungovala až do 50. let minulého století a sloužila mimo jiné i ke křtům nově narozených miminek. V 90. letech na tuto tradici v chebské nemocnici krátce navázala pietní rozlučková místnost.

„Jsme velmi rádi, že se nám i v rekonstruované části pavilonu B podařilo najít prostor pro nemocniční kapli. Těšíme se na obnovení všech akcí, které jsme zde ve spolupráci s chebskou ekumenou a hlavně kaplanem Metodějem pořádali, a které si oblíbili jak pacienti, tak zaměstnanci nemocnice. Duchovní péči o naše pacienty vnímáme jako součást léčby, práce kaplana si velmi vážíme a většina z nás s ním i osobně ráda pohovoří o věcech, které nás trápí, nebo naopak těší a posilují…. Také k tomuto účelu byla a dále bude kaple využívána. Metoděj má nejen vlídné slovo pro každého pacienta nebo zaměstnance, ale má i velký smysl pro humor,“ doplnila Mgr. Miroslava Korseltová, náměstek pro nelékařská povolání Nemocnice Cheb.

Nově vysvěcená kaple je volně přístupná v průběhu dne, večer na vyžádání u sester interního oddělení. Nemocniční kaplan je v nemocnici k dispozici vždy ve středu od 12:30 do 17:00. Návštěvu kaplana lze sjednat také telefonicky na čísle 773 660 205, a to i mimo vymezený návštěvní den.

OsterSamstag 19

Otec Metoděj

Partneři

Sponzoři

Děkujeme