Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

současné období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění. Těžký průběh onemocnění může nejčastěji vyvolat onemocnění chřipkou a covid-19. Původci obou těchto onemocnění se přenášejí v kapénkách, šíří se tedy nejvíce kýcháním, kašláním či mluvením. I v našem kraji jsme zaznamenali nárůst respiračních onemocnění a vzhledem k tomu, že se situace ani nadále nelepší vyhlásili jsme od 8. ledna 2024 zákaz návštěv.

ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A JSOU POVOLENY VÝJIMKY U:

1. NEZLETILÝCH PACIENTŮ

2. PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ

3. PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

4. DOPROVODU U PORODU

5. PACIENTŮ, U KTERÝCH OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ ROZHODNE, ŽE JE NÁVŠTĚVA PŘÍNOSEM PRO REKONVALESCENCI PACIENTA

U TĚCHTO VÝJIMEK PLATÍ PRAVIDLA PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY, A TO:

1. Návštěva nejeví známky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota)

2. Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor či rouška)

3. Respektuje návštěvní hodiny na oddělení

4. Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem

5. Při nerespektování uvedených pravidel, může být návštěva ukončena

Děkujeme za pochopení.

Při návštěvě našich zdravotnických zařízení doporučujeme 8

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme