Podávání monoklonálních protilátek a distribuce antivirotik v Nemocnici Cheb

 

Podání  monoklonálních protilátek  pro ambulantní terapii  COVID - 19 – probíhá na interní ambulanci chebské nemocnice -  pavilon B. Vstup do budovy pro pacienty je bočním vchodem (z rampy pro RZ). Domluva termínu nutná telefonicky (objednává ošetřující lékař ne pacient). Kontaktní osobou pro podávání v Nemocnici Cheb je Prim. MUDr. Marek Veinfurt : tel. 608 536 856.

Prosíme indikující lékaře  o podání základních informací pacientovi a odeslání pacienta s již vyplněným souhlasem s terapií a žádankou.

Vzhledem k časové náročnosti a nutné personální koordinaci při podávání těchto léčiv se monoklonální protilátky podávají pouze v časech:

Pondělí:  14:30 – 15:30hod

Úterý:      14:30 – 15:30hod

Čtvrtek:   14:30 – 15:30hod

Pátek:     14:30 – 15:30hod

Aktuálně je podávána terapie  REGN-CoV, alternativně může být podávána terapie Bamlanivimab a Etesevimab.Procedura trvá cca 2 hodiny. Je vždy nutné informovat předem pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby.

 Bamlanivimab Vial Box Angle

Indikace k podávání monoklonálních protilátek

MAB by měly být poskytnuty všem pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění včetně hospitalizace nebo smrti, pokud splňují následující kritéria:

 1. dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
 2. pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
 3. do 10 dnů od nástupu příznaků covidu-19
 4. klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)
 5. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
 6. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
 7. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: 
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2   
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk > 65 let
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe

Casirivimab s imdevimabem by měly být podány všem osobám, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky:

A) nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)

B) byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut

b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)

c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním

d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)

e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba

f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou

C) splňují následující kritéria

 • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg
 • do 4 dnů od posledního kontaktu
 • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
 • vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:
 • index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
 • chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob)
 • chronické onemocnění jater
 • diabetes mellitus
 • primární nebo sekundární imunodeficit
 • imunosupresivní léčba
 • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci (např. chronická obstrukční plicní choroba, intersticiální plicní onemocnění, bronchiální astma, plicní hypertenze, cystická fibróza, obstrukční a centrální spánková apnoe)
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
 • trombofilní stav v dispenzární péči
 • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně
 • věk > 65 let
 • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
 • věk 12 - 17 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: BMI > 85. percentil pro svůj věk a pohlaví podle růstových grafů, srpkovitá anémie, vrozené nebo získané onemocnění srdce, neurovývojové onemocnění, např. dětská mozková obrna, zdravotní stav pacienta vyžadující technickou podporu, např. tracheostomii, gastrostomii nebo přetlakovou ventilaci (nesouvisející s onemocněním covid-19), astma nebo jiné chronické respirační onemocnění vyžadující každodenní podání léků
 • jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika.

Postexpoziční profylaxe s MAB není náhradou očkování proti covidu-19. MAB nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.

 

 

Výdej léčivého přípravku Molnupiraviru (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-CoV-2.

Výdej léků probíhá:

Nemocnice Cheb – interní ambulance, přízemí, pavilon B (ve všední den do 15-ti hodin, SO+NE po domluvě na tel: 354 226 313).

 

Informace pro praktické lékaře zde.

molnupiravir covid koronavirus liek 992x661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Na internetových stránkách Karlovarské krajské nemocnice a.s. jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) - pravidla přístupnosti.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox, Safari...). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací. Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v horní navigaci. 

Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše dvě úrovně zanoření; na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je dostupná drobečková navigace. Na tomto serveru jsou v plném rozsahu obsaženy informace, které je nemocnice dle příslušné legislativy povinen zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Kromě povinně zveřejňovaných informací obsahují tyto stránky mnoho dalších informací.

Toto prohlášení se týká informací prezentovaných na výše uvedeném serveru a nevztahuje se k dalším serverům v doméně nemcheb.cz.

Podmíněně povinná pravidla Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Způsob otevírání nových webových stránek není v kódu nijak specifikován a je ponechán na volbě uživatele.

Pouze v odůvodněných případech (např. je-li třeba ponechat nadále zobrazenu stávající webovou stránku nebo pro zobrazení doplňkových informačních oken a dialogů), jsou webové stránky otevírány v novém okně. V tom případě na to je uživatel předem upozorněn v atributu title značky .

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu i vyhledávací formulář v hlavičce stránky. Informace prezentované v jiných formátech (pravidlo č. 9) Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech: MS Word (.doc, .docx - dokumenty, které lze vyplňovat - např. přihlášky, formuláře), MS Excel (.xls, .xlsx - dokumenty, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) – jedná se o dokumenty, vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft, kancelářský balík OpenOffice.org zdarma ke stažení RTF – textový dokument, který dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů PDF - dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat (pro zobrazení těchto dokumentů doporučujeme prohlížeč Adobe Acrobat Reader - zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.) ZIP - komprimované dokumenty JPG, GIF, PNG - grafické dokumenty.

Může se stát, že narazíte na chybu. Vaše případné náměty, upozornění, postřehy či informace k přístupnosti stránek nám proto zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Obecně prospěšný projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí pomoc ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace, a které se cítí například okolím nebo rodinou nuceny k potratu. Záštitu tomuto projektu v prosinci 2019 udělila i naše nemocnice.

V rámci projektu Vám pomůžou zejména:

 • když čekáte nečekaně dítě,
 • vyrovnat se se stavem po umělém nebo spontánním potratu.

Ke službám, které ženám bezplatně poskytují, patří zejména krizová intervence, psychoterapie, osobní konzultace, párová mediace, analýza výsledků prenatálních vyšetření, doprovázení těhotenstvím, doprovázení při prenatální i perinatální ztrátě, sociálně právní poradenství, zprostředkování ubytování v prověřených rodinách nebo finanční a hmotná výpomoc.

Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností z poradny Linky pomoci. Více než 30 % žen, které se na linku (800108000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) obracejí, jsou ženy po prodělaném umělém ukončení těhotenství, které svého rozhodnutí zpětně litují a uvědomují si pod jak velkým tlakem okolí nebo okolností v danou chvíli byly.

LINKA POMOCI nabízí diskrétní poradenství všem ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ bezplatně na lince pomoci 800 108 000

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ na adrese www.linkapomoci.cz

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ bezplatně pro ženy trpící postabortivním syndromem.

Respektují vaše soukromí i anonymitu

Partneři

Sponzoři

Děkujeme