vakcina covid

OČKOVACÍ CENTRUM

veškeré informace naleznete zde

 

 

 

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

Informujeme Vás, že:

Odběrové místo Covid-19 chebské nemocnice je od 7. 9. 2021 umístěno v Kostele sv. Kláry, Františkánské nám. 85/5, Cheb. Upozorňujeme, že nelze parkovat před kostelem (parkovat je možné v ulici Obrněné brigády a u divadla). Odběry se zde budou provádět v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod po předchozí rezervaci na adrese rezervacekk.cz.

 

Drive-in volební stanoviště pro osoby v izolaci či karanténě najdete i v areálu chebské nemocnice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probíhá na území České republiky ve 14 volebních krajích. Hlasovat se bude i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR.

 

 

Vážení pacienti,

návštěvy Vašich blízkých v našem zdravotnickém zařízení lze uskutečnit za podmínek, že:

  

 

 

 

  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2.dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jednodávkové vakcíny), nebo
  • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní, nebo
  • navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou s negativním výsledkem
  • Dále:
  • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
  • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
  • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
  • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem

Předem děkujeme za dodržení výše uvedených podmínek a respektování hygienicko-epidemiologických opatření!

Partneři

Sponzoři

Děkujeme