Perorální antivirotika k léčbě onemocnění COVID-19 

veškeré informace naleznete zde

 

Drive-in volební stanoviště pro osoby v izolaci či karanténě najdete i v areálu chebské nemocnice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probíhá na území České republiky ve 14 volebních krajích. Hlasovat se bude i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR.

 

 

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice!
 
V příštím týdnu bude pokračovat další etapa rekonstrukce areálu nemocnice Cheb. Jejím účelem je zkvalitnění a modernizace silnice, parkoviště i chodníků pro pěší. Zároveň s rekonstrukcí bude dokončena výměna vodovodního řadu a provedena úprava osvětlení areálu. Důležitým prvkem bude i zbudování automatického závorového systému.
 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme