Perorální antivirotika k léčbě onemocnění COVID-19 

veškeré informace naleznete zde

 

 
Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice!

 

Dovolujeme si vás ve čtvrtek 5. května 2022 pozvat k našemu stánku ve vestibulu chebské nemocnice, kde budeme v rámci Světového dne hygieny rukou předvádět nácvik správného mytí rukou a zároveň bude možné provést kontrolu pod UV lampou. Těšíme se na vás v čase 9 - 12 hodin!

 

 
Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice!

 

Očkovací centrum umístěné v budově ZČU - Fakulty ekonomické Cheb, které zde působilo od  13. 12. 2021, ukončilo svůj provoz 30. března 2022, pro klesající zájem osob o očkování proti COVID-19.

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme